ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> บทบาทการเรียนการสอน e-Learning ในประเทศไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000021
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 4
รายละเอียด สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology) ได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับ ขณะนี้ก็จะมีวิถีของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากกว่าในยุคใดๆ ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งนี้ต้องระดมสมอง สรพพกำลังทั้งมวลเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาประเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21