ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> กิน ดื่ม ลืมป่วย Vol.1 "ข้าวกล้องงอก ธัญญาหารมหัศจรรย์จากโต๊ะเสวย"
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง สุวิมล โต่นวุธ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 01000275
เลข ISBN 9786115260041
ปีที่นำเข้า 2014-07-30
จำนวนหน้า 65
รายละเอียด อีกครั้ง...ที่สายพระเนตรอันยาวไกลและพระปรีชาสามารถขององค์“พ่อหลวง” ทำให้คนไทยเราหันกลับมามองรากเหง้าของตน หันกลับมาชื่นชมและเห็นคุณค่าของ “ของดี” ที่สั่งสมสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ อย่าง “น้ำข้าว” ที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล น้ำข้าว...ที่หลายต่อหลายคนดื่มแทนนม จนเติบโตและแข็งแรงได้เช่น เดียวกับคนทั่วไป มาวันนี้ “ข้าวกล้อง” ธรรมดาๆ ได้ถูกพัฒนาจนมาเป็น “ข้าวกล้องงอก”และนำไปปรุงเป็นเครื่องดื่มในแบบของคนโบราณ ที่เรียกว่า “น้ำข้าวกล้องงอก”และแล้ว...น้ำข้าวกล้องงอกที่แสนธรรมดาแก้วนี้ ก็กลายเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตแห่งยุค...ด้วยพระบารมีแห่งองค์พระประมุขผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งประเทศพระองค์นี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7