ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> คู่มือ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ และ โศภณา หิรัญบูรณะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001315
เลข ISBN 9748329526
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 308
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้ นักบริหารการศึกษา ครู อาจารย์ต่าง ๆ ได้ศึกษาระบบ ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก โดยพยายามเขียนให้อ่านง่าย จากการกลั่นกรองประสบการณ์ที่ผู้เขียนคลุกคลีอยู่ในวงการประกันคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และสถานศึกษาหลายแห่ง ไม่ต่ำกว่า 9 ปี และเป็นผู้ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ISO 9000 รุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการปฏิรูปการศึกษา กับ ISO 9001 : 2000 รวมทั้งเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ กับ ISO 9001 : 2000 อีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134