ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001423
เลข ISBN 9789743890710
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 360
รายละเอียด เนื่องจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า ได้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2543 ทำให้วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 มีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาเรียนและเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนจึงได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก วันที่ 2022-01-17 12:29:16
 
 
100.26.196.222