ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ศิลปะการพูด (2000-1106) (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุนี เลิศแสวงกิจ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002507
เลข ISBN 9786162114090
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 182
รายละเอียด วิชาศิลปะการพูด ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในหมวดวิชาสามัญ วิชาสามัญทั่ว ไป กลุ่มวิชาภาษาไทย ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 7 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ หลักการพูดเบื้องต้น การเตรียมการเพื่อพูดและการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21