ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ตำนานพระอรหันต์สมัยพุทธกาลยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธีย์ นะโม
สำนักพิมพ์ นกฮูก พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003039
เลข ISBN 9786162560347
ปีที่นำเข้า 2013-05-22
จำนวนหน้า 162
รายละเอียด พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล ปัญจวัคคีย์นับเป็นพระอรหันต์ ผู้เจริญรอยตามพระพุทธเจ้าในลำดับต้นๆ ที่พุทธศาสนิกชนต่างรู้จักเป็นอย่างดี เนื่องด้วยปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นต้นแบบแห่งพุทธประวัติ ในอดีตกาลที่เล่าสืบเนื่องต่อกันมาเนิ่นนาน พระอรหันต์ที่บรรลุโสดาบันมีหลายองค์ อาทิ พระยสกุลบุตร พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนางยโสธรา พระองคุลิมาลเถระ พระเจ้าสุทโธทนะ พระอานนท์เถระ อาทิตตนาคราช และพระรัฐปาลเถรนาคราช ตำนานพระอรหันต์ สมัยพุทธกาล เล่มนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวของท่านทั้งหลายในสมัยพุทธกาล ถึงการบรรลุแจ้งเห็นธรรม ได้เป็นพระอรหันต์ ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14