ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ไพโรจน์ วายุภาพ
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000043
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 43
รายละเอียด วันที่มีผลใช้บังคับ(มาตรา ๒)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7