ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> นโยบาย ICT ในประเทศไทยและต่างประเทศ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000078
เลข ISBN 01000078
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 93
รายละเอียด นโยบาย ICT ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177