ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ตัวอย่างบริการออนไลน์เพื่อ รัฐบาลอิเล็กททรอนิกส์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000031
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 14
รายละเอียด สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7