ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000233
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 31
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70