ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วีระชัย บุญเพ็ง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003284
เลข ISBN 9746955756
ปีที่นำเข้า 2014-02-03
จำนวนหน้า 209
รายละเอียด ความหมายและที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย ขอบเขตของการใช้กฎหมายวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการใช้กฎหมาย ผู้ใช้กฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและกฎหมายส่วนท้องถิ่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะบุคคลทรัพย์ นิติกรรม หนี้และสัญญา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Nattanai Jengsuwan วันที่ 2021-01-18 18:15:27
 
กดอ่านหนังสือไม่ได้ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
 
44.201.97.224