ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> การจัดการความขัดแย้งในองค์กรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006064
เลข ISBN 9789744142429
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 120
รายละเอียด "ความขัดแย้ง" เป็นเรื่อง "ธรรมชาติ" ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร ! บางครั้ง "ความขัดแย้ง" อาจไม่ใช่ "เรื่องเลวร้าย" หรือนำไปสู่ "ความล้มเหลว" ขององค์กรเสมอไป... มันอาจนำมาซึ่ง "ความคิดสร้างสรรค์" ที่ผลักดันให้องค์กรของคุณพัฒนาและก้าวหน้าได้อย่างเหลือเชื่อ หากคุณรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้งที่ "ถูกต้อง" และ "เหมาะสม" การจัดการความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Management for Organization) เล่มนี้จะช่วยคุณรับมือและจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณได้อย่างดียิ่
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.76.25