ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากันอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007190
เลข ISBN 9789740212607
ปีที่นำเข้า 2018-02-06
จำนวนหน้า 170
รายละเอียด อธิบายความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อดำรงตนหรือกำหนดจุดยืนทางประชาธิปไตยได้ชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนช่วยให้เห็นลู่ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.154.90