ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> ลืมตาอ้าปาก จากชาวนา สู่ ผู้ประกอบการอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007262
เลข ISBN 9789740215325
ปีที่นำเข้า 2018-02-13
จำนวนหน้า 155
รายละเอียด ชนบทเปลี่ยนไป ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชนบทจึงไม่เพียงก่อรากฐานทางเศรษฐกิจให้แก่พวกเขา แต่ยังส่งผลถึงการเมืองระดับประเทศซึ่งแต่ละคนควรรับรู้และใส่ใจ เพื่อที่จะมองความเคลื่อนไหวนั้นด้วย เลนส์ใหม่ ที่สะท้อนความเป็นจริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.174.191