ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านายอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นนทพร อยู่มั่งมี, ธัชชัย ยอดพิชัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007539
เลข ISBN 9789740202127
ปีที่นำเข้า 2018-04-19
จำนวนหน้า 424
รายละเอียด รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้วและที่คงอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายเก่างานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมเนื้อหาปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมเนียม “ลักพระศพ” ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพระราชพิธีและพิธีที่น้อยคนจะทราบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้เนื้อหาสาระของธรรมเนียมพิธีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.60.197