ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> English Usage And Grammar 2
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง จุลนรี อัชชนียะสกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001381
เลข ISBN 9748322084
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 378
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สองของชุด"English Usage&Grammar" ซึ่งรวบรวมหลักการใช้ และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง เพื่อวางพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับต่อไป หนังสือชุดนี้สอดแทรกคำศัพท์ที่ควรทราบของแต่ละระดับชั้นไว้ในแบบฝึกหัด โดยคำศัพท์ใหม่จะถูกใช้ซ้ำๆ ในรูปแบบประโยคที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดาความหมายได้ ซึ่งถ้ายังไม่สามารถเดาได้ ให้ดูคำแปลจากสรุปคำศัพท์ท้ายเล่ม และทำความเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้น......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178