ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ บูรณาการ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ปฏิรูปการเรียนรู้ รัตนา สถิตานนท์ ชื่อเรื่อง
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000172
เลข ISBN 9742412286
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 60
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21