ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> แนวทางการจัดการขยะอาหารในครัวเรือน : Guidelines for Food Waste Management in Households
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธ์ุ
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000527
เลข ISBN 9786165656870
ปีที่นำเข้า 2020-10-20
จำนวนหน้า 96
รายละเอียด หนังสือแนวทางการจัดการขยะอาหารในครัวเรือน ให้ความรู้และแนวคิดด้านขยะอาหาร (Food Waste) และการกำจัดขยะอาหาร (Waste Management) เป็นหนังสือทางวิชาการในการสร้างนวัตกรรม (Innovative Approach) เกี่ยวกับขยะอาหารที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขอันดับหนึ่งของประเทศต่าง ๆ และปัญหา ขยะอาหารดังกล่าวมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของโลกและการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30