ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง พุทธปรัชญา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
รหัสหนังสือ­ 02002089
เลข ISBN 9786167115146
ปีที่นำเข้า 2011-09-29
จำนวนหน้า 281
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของการพาผู้อ่านเข้าสู่สัจธรรมอันสูงสุด หรือ “พระนิพพาน” โดยผ่านความคิดของไอน์สไตน์ ผู้เขียนสามารถวิเคราะห์ธรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแยบยล จะเหมาะมากกับปัญญาชนที่ไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนามาก่อน รวมทั้งเหมาะกับผู้อ่านที่อยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาคำตอบให้กับชีวิต และเพิ่งเริ่มต้นสนใจธรรมะโดยที่ยังไม่ชินกับคำศัพท์ยากๆ ของพระพุทธศาสนา ทุกบทในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นเรื่องการพาผู้อ่านเข้าสู่สัจธรรมจากมุมมองที่แตกต่างกันโดยมีความ คิดของไอน์สไตน์ในเรื่องการหาจุดคงที่ของจักรวาล กับการหาคำตอบให้กับทฤษฎีของสรรพสิ่งอยู่เบื้องหลังเสมอไป มุมมองที่แตกต่างกันนั้นล้วนเป็นความคิดง่ายๆ ขั้นพื้นฐานของชีวิต แต่เป็นเรื่องง่ายที่ซ่อนความลึกซึ้งของชีวิตไว้อย่างมากมายมหาศาล หนังสือ “ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ” เล่มนี้ ได้ถูกนำมาปรับปรุงเนื้อหาใหม่ และจัดรูปเล่มใหม่อีกครั้ง ในโอกาสที่หนังสือได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 10 ในช่วงเวลาเดียวกับที่สังคมกำลังปั่นป่วนเข้าขั้นรุนแรง ทั้งภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสอดรับกับความ “สดใหม่” ของ “สถานการณ์” ตลอดจน “พัฒนาการ” ในด้านความคิด และมุมมองใหม่ๆ ในการนำเสนอ ของอาจารย์ศุภวรรณ จาก “ประสบการณ์” และ “ปัญญา” จาก “ภายใน” ที่มีมากขึ้นตามกาลเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134