ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2001-0001) (Windows vista| Office 2007)ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช| สิริพร โทมี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002537
เลข ISBN 9786162114014
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 352
รายละเอียด วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชย-กรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 13 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ เนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007|Word|Excel|Power point การใช้อินเตอร์เน็ต E-Mailจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142