ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรดี จงอัศญากุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
รหัสหนังสือ­ 02005925
เลข ISBN 9786165561600
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 325
รายละเอียด เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจลงทุนในอนุพันธุ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ได้แก่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Foewards) ตราสารล่วงหน้า (Futures) สัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps) และตราสารสิทธิ (Options) ทั้งในด้านการกำหนดราคา ความผันผวนของราคา การหามูลค่าสัญญาณ การคิดกำไรขาดทุน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงและการเก็งกำไรโดยมีการยกตัวอย่างการซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินในประเทศไทย และกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51