ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006072
เลข ISBN 9789744143303
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 373
รายละเอียด ตำราเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยตำราเล่มนี้จะประกอบไปด้วยบทต่างๆ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมอันหลอกหลายของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จุดมุ่งหมายของการจัดทำตำราเล่มนี้ เพื่อช่วยให้นิสิต นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และรูปแบบของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่กำลังเปลี่ยนไป รวมทั้งใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ จะต้องออกไปประกอบหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น การนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46