ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007701
เลข ISBN 9789740216124
ปีที่นำเข้า 2018-11-15
จำนวนหน้า 166
รายละเอียด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ ขุนหลวงหาวัด ชัดเจนมากขึ้น ผู้เขียนจึงพยายามศึกษาและเรียบเรียงเรื่องราวของ “สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร” ตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มานำเสนอเพื่อให้เห็นภาพพระราชประวัติของพระองค์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องราวช่วงหลังสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2310 อันทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปประทับในเมืองพม่าจนกระทั่งสวรรคต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.77.73