ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008705
เลข ISBN 9786163021427
ปีที่นำเข้า 2020-10-14
จำนวนหน้า 333
รายละเอียด หนังสือ “บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร” เป็นหนังสือที่เน้นให้ผู้รู้บัญชีเบื้องต้น หรือ ไม่มีความรู้บัญชี และภาษีอากร ได้ศึกษาประเด็นที่ไปที่มาของการบันบัญชี ระบบบัญชี ระบบเอกสาร การจัดทำรายงานการเงิน และรายงานที่สำคัญสำหรับฝ่ายบริหาร การวิเคราะห์งบการเงินที่ผู้บริหารต้องทราบ ภาระภาษีอากรที่กิจการจะต้องประสบ...หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ นักบัญชีที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และภาระภาษีอากรที่สำคัญ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.24.118.144