ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> เรื่องพระเขี้ยวแก้ว
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000017
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-11
จำนวนหน้า 57
รายละเอียด เอกสารพระเขี้ยวแก้ว หรือ พระทาฐธาตุ คือพระทันตธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระพุทธเจ้า พระเขี้ยวแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระเขี้ยวแก้วเป็นอย่างมาก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102