ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คู่มือ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 การออกแบบ สร้าง และการใช้งานผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000483
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 76
รายละเอียด คู่มือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 ขึ้นมาใช้งานโดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 เป็นเครื่องมือในการปลูกข้าวที่สร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีช่างพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และทำได้เอง โดยมีรายละเอียดของแบบก่อสร้าง วิธีการสร้าง การซ่อมแซม การบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวนาหรือผู้สนใจ ที่สามารถนำเทคโนโลยีในการปลูกข้าวไปใช้เพื่อลดต้นทุนการทำนาของตนเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70