ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารตราสินค้าไทย ด้วยกลยุทธ์ Brand Portfolioอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วงหทัย ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006113
เลข ISBN 9789744143365
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 146
รายละเอียด การบริหารจัดการตราสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ Brand Portfolio รวมทุกกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ "คนไทย" พัฒนา "ตราสินค้าไทย" ให้ก้าวไกลระดับโลก ด้วยการบริหารจัดการแบรนด์แบบ Brand Portfolio
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.97.224