ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ผู้แต่ง สำนักผังเมือง
สำนักพิมพ์ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000419
เลข ISBN 9786117217050
ปีที่นำเข้า 2019-11-19
จำนวนหน้า 402
รายละเอียด ๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาราชธานีปห่งอาณาจักรไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72