ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> สอนให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา เล่มที่ 1ผู้แต่ง อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000530
เลข ISBN 9786165825610
ปีที่นำเข้า 2021-06-10
จำนวนหน้า 69
รายละเอียด การสอนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แตกต่างจากการสอนระดับอนุบาล ปรถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะการสอนผู้เรียนในระดับนี้ เน้นการอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเสริมพลังอานาจตนเอง หรือการเห็นคุณค่าตนเอง หากพวกเขาไม่เห็นคุณค่าตนเอง พวกเขาในวัยนี้โตพอที่จะมีอิสระในการล้มเลิกชีวิตตนเองกลางคัน ผู้เขียนเคยเจอบางคนถึงกับหยุดเรียน ติดยา ติดการพนัน ติดเพื่อน แย่กว่านั้นคือ ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ทั้งหมดล้วนเป็นผลจากการไม่เห็นคุณค่าตนเองแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการป้อนความรู้ให้ผู้เรียนท่องจา อย่างเดียว สาหรับผู้เขียนมันอาจไม่ได้ผลเท่ากับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกไปสื่อสารกับสังคมให้ได้ว่า เรียนแล้ว ได้อะไรบ้าง วิธีการสื่อสารกับสังคมมีหลายวิธี ผู้เขียนเลือกให้ผู้เรียนได้ลองเป็นจิตอาสา เพราะจิตอาสา คือการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้ที่เราไม่รู้จัก และความเห็นอกเห็นใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ หากผู้เรียนเห็นอกเห็นใจตนเอง หรือเห็นคุณค่าตนเองนั่นเอง ผู้เขียนจึงเฝ้าบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสาทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยวิธีการ ดังกล่าว ผู้เขียนขอเรียกวิธีการนี้ว่า “รูปแบบการสอนด้วยวิธีเสริมพลังอานาจตนเอง” มันได้ผลในความคิดของ ผู้เขียนและความตื้นตันทั้งหมดจึงถูกกลั่นออกมาเป็นทุกตัวอักษรของหนังสือเล่มนี้จากใจผู้เขียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30