ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คู่มือวิศวกรไฟฟ้าอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ลือชัย ทองนิล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001019
เลข ISBN 9749569237
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 274
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบ ตรวจสอบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความรู้ทั่วไป เช่น สัญลักษณ์ ตารางแปลงหน่วย และสมการพื้นฐานทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า เครื่องป้องกันกระแสเกิน กระแสสลัดวงจร การต่อลงดิน มารฐาน IEC และระบบไฟทางออกและป้ายทางออกฉุกเฉิน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการทำงานของวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า และผู้ที่สนใจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134