ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001029
เลข ISBN 9744430796
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 286
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้อ่านถึงการทดสอบสมบัติทางกลประเภทต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของพลาสติกที่ต่างจากหนังสือทั่วไป โดยอธิบายทั้งในส่วนของทฤษฎีเบื้องต้นและหลักปฏิบัติของการทดสอบ ข้อจำกัดของการทดสอบ ตัวแปรที่กระทบถึงผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการทดสอบและใช้งานได้จริง เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการทดสอบดังต่อไปนี้ คือ การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงดัด การทดสอบแรงอัด การทดสอบความแข็ง การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก การทดสอบการคืบตัว การทดสอบความล้า การเตรียมตัวอย่างและปรับสภาพ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลาสติกหรือโพลิเมอร์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการผลิต ทดสอบ ออกแบบหรือใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการทดสอบสมบัติทางกลและการใช้งานของผลลัพธ์ที่ได้ ถึงแม้ผู้อ่านที่ไม่ได้ศึกษาทางพลาสติกโดยตรงก็ยังจะได้รับประโยชน์จากพื้นฐานเทคนิคการทดสอบต่าง ๆ ที่อธิบายไว้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143