ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> รู้จัก... ระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง นิพนธ์ บัวแก้ว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001179
เลข ISBN 9744430559
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 124
รายละเอียด ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่ดีที่สุดในขณะนี้ เป็นระบบที่ทำให้เกิดมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งเน้นในการขจัดความสูญเปล่าในงานต่าง ๆ ซึ่งใช้แนวคิดในเรื่องคุณค่าของงานที่กระทำโดยผลที่คาดหวังก็คือ การมีต้นทุนที่ต่ำ เพิ่มผลผลิต และทำให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งในแง่ของคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับระบบการผลิตแบบลีนว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร  และมีเครื่องมืออะไรบ้าง  มีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรในการนำไปใช้งาน  จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือลีนเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมการผลิต ที่ต้องการเริ่มต้นในการนำแนวคิดและวิธีการของลีนไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ถึงแม้ว่าความรู้ส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่ในโรงงาน แต่สามารถนำหลักการและแนวคิดไปใช้ได้ดีในธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208