ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001189
เลข ISBN 9744430052
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 236
รายละเอียด ในการบริหารคุณภาพทุกระบบทั้ง ISO/QS9000 TQC TQM มีความจำเป็นต้องตัดสินใจภายใต้ข้อเท็จจริงโดยการอาศัยข้อมูลจึงมีความจำเป็นต้องทวนสอบระบบการวัดหรือระบบการตรวจสอบว่าสามารถให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำดีเพียงใด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measure System Analysis; MSA) เพื่อการทวนสอบและปฏิบัติการแก้ไขให้ระบบการวัดมีคุณภาพมากที่สุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205