ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง นายพิพัฒน์ เปี่ยมมงคล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001548
เลข ISBN 9749117069
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 196
รายละเอียด ประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนของความหมาย โจทย์ การนำไปใช้ในวิชาชีพ ในเรื่องของอัตราส่วน และสัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สมการ และเซต......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143