ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ (ภาคปฏิบัติ)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อ.สุธิกานต์ วงษ์เสถียร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001660
เลข ISBN 9743896023
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 389
รายละเอียด รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ” ซึ่งเนื้อหาในเล่มจะให้รายละเอียดของภาคปฏิบัติล้วนๆ เริ่มจากการฝึกงานท่อทองแดง การทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม รวมถึงงานบริการทางกลของระบบ การประยุกต์ใช้งานในการบำรุงรักษา และติดตั้งระบบ ตลอดจนงานทดลองต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการทำงานของระบบการทำความเย็นแบบอัดไอและการปรับอากาศ เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชาไฟฟ้า
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21