ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยางอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิทยกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001698
เลข ISBN 9745538191
ปีที่นำเข้า 2008-05-26
จำนวนหน้า 231
รายละเอียด แอสฟัลต์เทคโนโลยีสำหรับถนนลาดยาง เป็นตำราที่ว่าด้วยคุณสมบัติ ข้อกำหนด และการนำวัสดุแอสฟัลต์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า ยางมะตอย ไปใช้งานในการก่อสร้างถนนลาดยางหรือที่เรียกกันว่าถนนชนิดหยุ่นตัว ดังนั้นเนื้อหาในตำราเล่มนี้จึงครอบคลุมทฤษฎีและวิธีการออกแบบถนนลาดยางประเภทต่างๆ ได้แก่ ถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพเนเตรชั่นแมคคาดัม เซอร์เฟซทรีตเทนต์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้รวบรวมวิธีการก่อสร้างถนนลาดยางที่มีผิวทางประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไว้ด้วย...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30