ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิทยกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001699
เลข ISBN 9745371734
ปีที่นำเข้า 2008-05-26
จำนวนหน้า 135
รายละเอียด แอสฟัลต์ระบบซุเปอร์เพฟ เป็นตำราที่กล่าวถึงข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับตัวเชื่อมประสานประเภทแอสฟัลต์ระบบซุเปอร์เพฟ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพของผิวทางลาดยาง โดยการจำกัดศักยภาพซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ของตัวเชื่อมประสานปรเภทแอสฟัลต์ มุ่งเน้นในเรื่องการเสียรูปอย่างถาวร การแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และการแตกร้าวเนื่องจากความล้าที่เกิดขึ้นในผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต การทดสอบคุณภาพของแอสฟัลต์ตามระบบซุเปอร์เพฟจะกระทำ ณ อุณหภูมิต่างๆ ที่ถนนลาดยางจะต้องเผชิญตามสภาพจริง ต่างจากวิธีดั่งเดิมที่กำหนดอุณหภูมิทดสอบ ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งที่กำหนดไว้ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพใช้งานจริง ดังนั้นวิธีการของระบบซุเปอร์เพฟจะทำให้ทราบคุณสมบัติที่แท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นในสนามได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30