ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การใช้โปรแกรม SnagIt 7
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง สุนทร นิศากร
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000061
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 5
รายละเอียด SnagIT เป็นโปรแกรมสําหรับใช้ capture ข้อมูลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นได้แก่
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21