ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การใช้โปรแกรม Teleport Pro
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง สุนทร นิศากร
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000063
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 5
รายละเอียด Teleport Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับดูดเว็บมาดูแบบ off line หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเรียกโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นดังรูปครับ ก่อนใช้งานต้องมีการปรับตั้งค่าเริ่มต้นให้เหมาะสมกับการใช้งานดังนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21