ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การใช้งาน OSS Media Converter 4.0.0
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง สุนทร นิศากร
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000056
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 10
รายละเอียด OSS Media Converter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงมีเดียไฟล์ชนดต่างๆ ให้เป็นไฟล์ในฟอร์แมตอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การใช้งานบนเว็บ เป็นต้น ซึ่งภายในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย โปรแกรมย่อยทั้งหมด 5 โปรแกรม คือ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232