ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> การเจริญสติปัฎฐานสูตรใหญ่
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 1.67


ผู้แต่ง อดิศร ภาชนะทิพย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 01000274
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-07-30
จำนวนหน้า 83
รายละเอียด หนังสือ “การเจริญสติปัฏฐานสูตรใหญ่” ฉบับนี้ เรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระอานนท์จำได้อย่างแม่นยำ บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในการทำสังคายนาครั้งแรกดังกล่าว และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก อดุล จันทนปุ่ม วันที่ 2023-07-26 21:46:20
 
อ่านไม่ได้ครับ
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก แสงจันทร์ ชนะฟ้อง วันที่ 2019-05-31 21:05:51
 
กดอ่านในโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะ
 
35.172.230.21