ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ปลาช่อนผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000473
เลข ISBN 000000
ปีที่นำเข้า 2020-06-17
จำนวนหน้า 24
รายละเอียด คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ปลาช่อน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30