ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริมอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สมพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001696
เลข ISBN 9745338183
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 243
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน และงานส่งเสริม กล่าวถึงความหมายของสื่อสารมวลชนและงานส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ทางด้านต่าง ๆ แบบจำลองการสื่อสารมวลชนการสื่อสารมวลชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตอนที่ 2 เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวการใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ กล่าวถึงการวางแผนการออกแบบและการใช้สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจกบทบาทการสื่อสารในการพัฒนาทางด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเกษตร งานสาธารณสุข งานวางแผนครอบครัว เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: การใช้งานไม่ได้
ชื่อสมาชิก ปิ่นจรัส ไทยเจริญ วันที่ 2022-10-19 09:17:18
 
E-book ไม่สามารถโหลดไฟล์อ่านได้ค่ะ
 
3.230.143.213