ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การบริหารแบบกระจายอำนาจ โรงเรียนพร้อมหรือยังผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000195
เลข ISBN 9742415781
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 31
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.117.130