ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> รายานผลการศึกษา เรื่องพฤติกรรมการทำร้ายตนเองในประเทศไทย พ.ศ. 2545ผู้แต่ง สุพิน พิมพเสน จิตรประสงค์ สิงห์นาง ณัฐิกา ราชบุตร
สำนักพิมพ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000222
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 85
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7