ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทยผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000482
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 45
รายละเอียด อาหารและโภชนาการ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องใช้พลังงานและสมรรถภาพทางร่างกายสูงมากทั้งในแง่ของ การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การบริโภคอาหารของนักกีฬาที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำ ให้นักกีฬามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อม และพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนั้น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการแนว ทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และจัดทำ “คู่มือโภชนาการที่เหมาะสม สำหรับนักกีฬาในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาหารไทยที่เหมาะสมที่มีสารอาหารเพียงพอ ต่อความต้องการร่างกายสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และลดการนำเข้าอาหารเสริมสำหรับนักกีฬาจาก ต่างประเทศและเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232