ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การส่องสว่าง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วัฒนา ถาวร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001005
เลข ISBN 9747970007
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 194
รายละเอียด  เป็นหนังสือที่ผู้เรียบเรียงได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ วิชาการส่องสว่าง ตามหลักสูตร ปวช.20 (อฟ.695) และ ปวช.24 (ชฟ.215) โดยผู้เรียบเรียงท่านเดียวกันซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาก โดยบทที่ 1-9 สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนในระดับ ปวช.ตามหลักสูตรปวช. 30 (ชอฟ. 9302) ส่วนบทที่ 10 เป็นการนำไปใช้งาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.188.113