ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การวัดและเครื่องวัดทางไฟฟ้า
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001173
เลข ISBN 9748324451
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 444
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้า เริ่มด้วยความรู้พื้นฐานที่จำเป็นด้านการวัด ลักษณะและวิธีการวัด ปริมาณทางไฟฟ้าและหลักการทำงาน ในเนื้อหาจะมี Schematic Diagram หรือ Block Diagram ประกอบ พร้อมกับขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด ข้อจำกัด ข้อควรระวัง เพื่อการใช้เครื่องวัดแต่ละแบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21