ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
รหัสหนังสือ­ 02001191
เลข ISBN 9749569911
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 287
รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือ “คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma” เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพขององค์กรโดยใช้หลักการทางสถิติเข้ามาช่วย คือ ใช้ค่าความแปรปรวน หรือ Sigma โดยเทียบได้กับระดับคุณภาพเป็นร้อยละ ถ้าร้อยละยิ่งมาก แสดงว่าระดับความพอใจของลูกค้ายิ่งสูง โดยมีการเปรียบเทียบระดับความพอใจตั้งแต่ 1 Sigma จนถึง 6 Sigma ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและองค์กรทั่วไปที่ไม่ใช่ โรงพยาบาล โดยนำเนื้อหามาอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารให้เข้าใจเป็นตอน ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับผู้บริหาร บุคคลที่อยู่ในวงการคุณภาพ และองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพตามที่กำหนด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70