ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การใช้เครื่องใช้สำนักงาน (2201-2306)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง มาลัย ม่วงเทศ| พิศิษฐ์ กาญจนพิมาย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002598
เลข ISBN 9786162113628
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 169
รายละเอียด วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสำคัญส่วนที เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่ เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคำนวณเลข เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41